LIDOVIT TVC

« Sản phẩm thanh ren - Cùm - Tắc kêThanh ren kim loại

  • Thép
  • 4.6
  • Mạ kẽm Cr3+, Cr6+ (màu sáng hoặc bảy màu)
  • DIN 975,
  • Đặt hàng

Sản phẩm khác