LIDOVIT TVC

« Sản phẩm PatPat góc

  • Thép, Inox, đồng thau
  • 4.6
  • Mạ kẽm Cr3+, Mạ kẽm Cr6+ (màu sáng hoặc bảy màu)
  • Đặt hàng