LIDOVIT TVC

« Sản phẩm thanh ren - Cùm - Tắc kêTacke

  • Thép, Inox, đồng thau
  • 4.6, 6.8
  • Mạ kẽm Cr3+, Mạ kẽm Cr6+ (màu sáng hoặc bảy màu)
  • Đặt hàng