LIDOVIT TVC

Báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính năm 2015

          Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT. Báo cáo đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ…
 • Báo cáo tài chính năm 2014

  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014, được lập ngày 10 tháng 04 năm 2015 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT. Báo cáo đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM…
 • Báo cáo tài chính năm 2013

  Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013, được lập ngày 04 tháng 03 năm 2014 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT. Báo cáo đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM (AISC)     Bấm vào đây để xem báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
 • Báo cáo tài chính năm 2012

    Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012, được lập ngày 09 tháng 04 năm 2013 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT.  
 • Báo cáo tài chính năm 2011

  Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, được lập ngày 28 tháng 02 năm 2012 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT.           BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM)
 • Báo cáo tài chính năm 2010

  Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, được lập ngày 28 tháng 02 năm 2011 của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT. Báo cáo đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM. Để xem tiếp vui lòng tải file BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 
 1 2 Trang sau >