LIDOVIT TVC

« Giới thiệu Tầm nhìn sứ mệnh

 

Trên nền tảng vững chắc bằng nội lực và những chiến lược đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế Việt Nam, LIDOVIT tin tưởng rằng đơn vị sẽ còn bay cao bay xa hơn nữa trên thương trường, đóng góp ngày càng nhiều vào sự thành công của ngành công nghiệp TP. HCM nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.