LIDOVIT TVC

« Giới thiệu Lịch sử hình thành

          Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại LIDOVIT tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh sản xuất ốc vít Lidovit được thành lập năm 1988 do liên doanh giữa Công ty xuất nhập khẩu Quận 1 (SUNIMEX) và Liên hiệp Xí nghiệp Mô tô Xe đạp thuộc Sở Công nghiệp Tp. HCM. Đến năm 1997, Xí nghiệp LIDOVIT trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành (BTG) và được cổ phần hóa ngày 15/01/2004 với Vốn Điều lệ ban đầu là 15.000.000.000 đồng ( Mười lăm tỷ đồng ). Trong đó Tổng Công ty Bến Thành chiếm tỉ lệ cao nhất là 29%, còn lại là Cán bộ Công nhân viên và các Khách hàng lớn của Công ty. Công ty LIDOVIT là Công ty Cổ phần trong hệ thống của Tổng Công ty Bến Thành (BenThanh Group). Đến nay năm 2012 Vốn Điều lệ của Công ty đã tăng lên 47.024.000.000 đồng .