LIDOVIT TVC

« Công bố thông tin Thông báo về việc tiếp tục thực hiện việc mua cổ phiếu Lidovit phát hành cho cổ đông hiện hữu

Kính gởi Quý Cổ đông,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tiếp tục thực hiện việc mua cổ phiếu Lidovit phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

  • Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.310.895 cổ phiếu tương đương 23.108.950.000 đồng
  • Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
  • Tỷ lệ thực hiện cổ phiếu được mua là 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu được mua thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  • Giá mua cổ phiếu phát hành thêm: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Mục đích của việc phát hành : Để bù vào nguồn vốn đối ứng cho việc dự án đầu tư đã được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2017 đến quý 2/2019 và cân đối nguồn vốn sử dụng cho vốn lưu động và dòng tiền của công ty
  • Ngày chốt danh sách cổ đông được mua cổ phiếu phát hành thêm: ngày 06/01/2020
  • Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 01/03/2020 đến ngày 15/8/2020
  • Quy định về chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 01/03/2020 đến ngày 15/08/2020.

Xem chi tiết tại đây

Mẫu đăng ký mua cổ phiếu phát hành